Sponsored By

GameDev, Inspirations, Steam Greenlight, Piracy & the Future: My Interview for SpidersWeb.pl

I just had the pleasure to chat with Piotr Grabiec about Karaski, the development process, Steam Greenlight, piracy, and what the future holds!

Jakub Kasztalski, Blogger

March 22, 2016

3 Min Read

I just had the pleasure to chat with Piotr Grabiec about Karaski, the development process, Steam Greenlight, piracy, and what the future holds! You can Read the full interview Here but it is in Polish! Here are a few hilights, translated by yours truly :)

Miałem Przyjemność porozmawiać z Piotrem Grabieckim o Karaski, produkcji, Steam Greenlight, piractwie, oraz o tym co czeka w przyszłości. Przeczytaj cały artykuł tutaj! Poniżej kilka najlepszych kawałków.

Miałem uruchomić grę tylko na godzinę, ale nim się obejrzałem, za oknem świtało – a ja dotarłem do zakończenia przygody na “pierwszym sterowcu świata”.

I was supposed to play only for an hour, but before I realized it, morning light was coming from my window - and I reached the end of my adventure on the "world's first airship."

Jedną z większych inspiracji gry był Thief(jeśli chodzi o immersję i skradanie się), gdzie główny nikczemnik nazywa się Karras. Projekt więc zacząłem pod takim kryptonimem. W końcu zdecydowałem się na podobną nazwę, dodałem tylko końcówkę “ski”, by brzmiało bardziej słowiańsko i pasowało do świata gry. Lubię odnotowywać moje inspiracje i większość nazw postaci lub miejsc do czegoś się odwołuje.

One of the bigger inspirations has been Thief (regarding immersion and sneaking) where the main villain is called Karras. I started the project under that codename. In the end I decided to keep it and add "ski" to make it sound more Slavic and fit the game world better. I like to give a nod to my inspirations; most names of people and places are references to something.

Oficjalnie ogłosiłem że nad czymś pracuję i pokazałem pierwsze screenshoty w styczniu 2014 roku, więc od tego czasu minęło już ponad dwa lata!

I officially announced I was working on something and showed first screenshots in January 2014, so it's been over two years!

...były takie miesiące, że gdyby wszystkie godziny zsumować, to ponad połowa typowego 8-godzinnego dnia poświęcona była na Karaski.

... there were months where over half of a typical 8-hour workday was dedicated to Karaski.

Dostałem kilka bardzo miłych e-maili od fanów, które przypominają mi, czemu właściwie poświęcam tyle czasu na moje gry – ale była to, mimo wszystko, bardzo mała grupka i, niestety, ekspozycja to nadal bardzo duży problem.

I received several touching emails from fans reminding me why I dedicate so much time to my games - but it was a small group and, unfortunately, exposition is still a big problem.

Wydaje mi się, że lepiej by było podbudować markę i stworzyć większą grupkę fanów przez mniejsze produkcje, zanim się zainwestuje dwa lata w coś tak wymagającego.

I think it would have been better to build up my reputation and foster a bigger fan following via smaller games before investing two years in something so demanding.

Chcę teraz trochę poeksperymentować i się poduczyć, trochę podbudować zainteresowanie, i może dorobić. Tak jak nazwa mojego studia sugeruje – horyzont jest nieograniczony!

Now I want to experiment and learn a little, build up some interest, and raise extra funds. As my studio's name implies - the horizon is Unbound.

Intrigued? BUY NOW!

Or Follow at

Karaski: What Goes Up... is a an open-ended "Who-Dun-It" mystery adventure onboard a sabotaged 1920s Airship where the player is as likely a culrpit as the suspects. Deus Ex meets Clue with a bit of Telltale!

Karaski: What Goes Up...

Read more about:

2016Blogs
Daily news, dev blogs, and stories from Game Developer straight to your inbox

You May Also Like